Om KE Nilsson Maskn & Entreprenad AB

Bred maskinpark

Med vår breda maskinpark utför vi mark- och anläggningsarbete med grävmaskiner (20-30 ton), bandtraktorer, väghyvlar, dumprar, bergborrmaskin m.m. Några exempel på tjänster vi kan erbjuda är vägbyggen (enskilda vägar, skogsbilvägar) , vägunderhåll, schaktning och sprängning för grunder. Vi på K-E Nilsson Maskin & Entreprenad AB utför också vindkraftsarbeten där vi bland annat bygger fundament för vindkraft.

Vi har utrusning att utföra tunga lyft och baxningsarbeten och K-E Nilsson Maskin & Entreprenad AB transporterar allt som är högt, långt, brett eller tungt. Vi har en maskintrailer för transport av entreprenadmaskiner, industrigods m.m., samt en modultrailer som vi anpassar efter det som ska transporteras.

Specialtransporter

Specialtransporter utför vi i hela Sverige och då det gäller våra markarbeten arbetar vi främst i norra Sverige. Med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet inom alla våra områden har vi samlat på oss en rad nöjda kunder.