Om KE Nilsson Maskn & Entreprenad AB

Grundades 1955

K-E Nilsson Maskin & Entreprenad AB grundades 1955 av Karl-Erik Nilsson och drivs idag av sönerna Sven-Olof, Bengt-Åke och Nils-Erik Nilsson. Företaget sysselsätter mellan fem och tio personer beroende på säsong och arbetsbelastning.

I företaget finns en stor bredd inom alla våra verksamhetsområden - vi har en bred maskinpark och lång yrkeserfarenhet. Under våra många år i branschen har vi genom väl utförda arbeten byggt upp ett förtroende för oss hos många kunder som återkommande anlitar oss.

Bland våra större kunder kan nämnas:

  • Norske skog
  • SCA
  • NCC AB
  • Andritz Hydro AB
  • Kolektor Etra
  • Fortum
  • Vattenfall
  • E.ON

Vi arbetar i första hand i norra Sverige när det gäller våra markarbeten och specialtransporter utför vi i hela landet. K-E Nilsson Maskin & Entreprenad AB finns i Nälden i Jämtland.

MaskinentreprenörernaK-E Nilsson Maskin & Entreprenad AB är medlem i ME - Maskinentreprenörerna