K-E Nilsson Maskin & Entreprenad AB är ett
familjeföretag med över 50 år i entreprenadbranschen.

Företaget har sitt säte i jämtländska Nälden och vi arbetar med bland annat specialtransporter, tunga lyft, baxningsarbete, markarbete och anläggningsarbete. Våra markarbeten utför vi i första hand i norra Sverige och specialtransporter utför vi i hela landet.

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet inom alla våra yrkesområden. K-E Nilsson Maskin & Entreprenad AB har en bred maskinpark som vi kan utför de flesta markarbeten med samt den rätta utrusningen för att kunna göra tunga lyft och baxningsarbeten. Vi på K-E Nilsson Maskin & Entreprenad AB transporterar allt, oavsett om det är högt, brett, långt eller tungt.

Se våra referensarbeten